Chebské sportovní hry 4.9.2014

Ve čtvrtek 4.9.2014 se v dopoledních hodinách uskutečnily Chebské sportovní hry žáků 3. tříd základních škol. Po obědě následovala prezentace sportovních klubů a nábor dětí do jednotlivých oddílů.